Blog naszego Filipka

o naszym wielkim małym dziecku

10 2006

Czy to prawda?

Filip - Osoba nosząca to imię jest obdarzona wielką, wrażliwą naturą, sporą energią, pomysłowością, a nawet przebiegłością. Na otoczenie wpływa jak uzdrawiający eliksir, jedna ludzi, godzi zwaśnionych, przewodniczy im w ważkich, historycznych wydarzeniach. Osoba niezwykle obowiązkowa, szczera, sprawiedliwa i bardzo hojna. Musi bardzo dbać o to, by swojego majątku nie rozproszyć na cele charytatywne. Osoby te nie powinny być współwłaścicielem majątku lub interesu, ponieważ mogłyby zostać oszukane. W domu to dobrzy gospodarze, jako współmałżonkowie wzorowi, a jako rodzice wymagający i troszczący się o przyszłość swoich dzieci.

a to z innej stronki:

TYP: To błyskotliwi ludzie, których zachowanie wy­daje się tajemnicze. Często sprawiają wrażenie, jakby przybywali z innego świata. Są pewni siebie i mają duszę szefa: interesują się naprawdę jakąś sprawą tylko wówczas, gdy trzymają jej ster w ręku.
PSYCHIKA: Są ekstrawertykami, to znaczy dzia­łają dynamicznie tylko w warunkach pełnego uczest­nictwa w życiu społecznym lub zawodowym. Nie ulegają wpływom, ale chętnie słuchają cudzych suges­tii.
WOLA: To główna cecha tego charakteru o wielkich możliwościach. Nawet w najstarszym wieku gotowi są rzucać się w zadziwiające przygody.
POBUDLIWOŚĆ: Reagują na wszystko, co ludzkie, dostrzegają wartość obecności innych. Obdarzają lud z i wspaniałomyślną przyjaźnią, nie oczekując wzaje­mności.
ZDOLNOŚĆ REAKCJI: Doskonale nad sobą panu­ją. Ale nie liczcie na to za bardzo, gdyż - jeśli nawet mają mądrość w sercu - to mają również siłę w pięś­ciach i nie należy nadużywać ich cierpliwości.
AKTYWNOŚĆ: Aby odnieść sukcesy w nauce, po­winni dobrze wybrać jej kierunek, gdyż nie są to ludzie, którzy mogą robić cokolwiek, byle otrzymać dyplom. Odpowiadają im wszelkie funkcje kierownicze, począ­wszy od majstra, a skończywszy na szefie państwa, pod warunkiem, że mogą wykazać się inicjatywą i zdolnoś­cią podejmowania decyzji. Wielka płodność umysłu czyni z nich wybitnych wynalazców.
INTUICJA: Posiadają żywą intuicję. Obserwując ich odnosi się wrażenie, że ktoś nimi kieruje, podszeptując im prawie zawsze trafne rozwiązanie problemów ży­ciowych.
INTELIGENCJA: O wielkiej jasności, pozwalająca im rozumieć dobrze i szybko.
UCZUCIOWOŚĆ: Wyrazem uczuć nie są dla nich wielkie zdania, ale działanie i wiara.
MORALNOŚĆ: Posiadają naturalną moralność, z któ­rej nawet nie zdają sobie sprawy.
ZDROWIE: Posiadają nadzwyczajną żywotność. Po­trzebują powietrza, słońca, lubią wakacje nad morzem. Powinni uważać na układ wydzielania wewnętrznego.
ZMYSŁOWOŚĆ: Cechuje ich siła witalna, która przejawia się we wszystkich dziedzinach. Zrozumiałe więc, że na ogół mają silnie rozwiniętą zmysłowość.
DYNAMIZM: Dorównuje swym poziomem aktywności. Ci mężczyźni potrafią być obiektywni, a jeśli czasem wydają się despotyczni, to wynika to jedynie z chęci trzymania mocno w ryzach współpracowni­ków, aby pracowali jak najwydajniej.
TOWARZYSKOŚĆ: Ogromna. Są eleganccy, wiedzą, co powiedzieć, by sprawić innym przyjemność, są nadzwyczaj opanowani.
PODSUMOWANIE: Mężczyźni o bardzo bogatej osobowości.

no to nieźle się zapowiada…


Comments are closed.

« Jestem Filip 25 tygodni »